ÖVERLÅTELSE

ÖVERLÅTELSEAVTAL

Ska du sälja eller köpa en bostadsrätt i Brf Örnen? Antingen du gör det privat eller genom mäklare, så ska överlåtelsehandlingarna skickas till föreningens ekonomiske förvaltare. Kontaktinformationen till vår ekonomiske förvaltare finns i trappuppgångar samt här på hemsidan.

ÖVERLÅTELSEAVGIFT

Förvärvaren d v s köparen betalar en överlåtelseavgift när överlåtelsen har godkänts av föreningen. Överlåtelseavgiften är 1 125 kr inkl. moms

STÄDNING

Om inget annat avtalats är det du som säljare av din bostadsrätt som ansvarar för att lägenheten städas före överlåtelsen till den nye ägaren

BREDBAND

Varje lägenhet är utrustat med Brf Örnens gemensamma bredbandslösning. Tillgång till bredbandet kostar alltså inget extra för de enskilda lägenheterna utan bostadsrättsföreningen svarar för bredbandskostnaden. Som ny lägenhetsinnehavare måste du själv se till att informera leverantörens kundservice om dina kontaktuppgifter.

PRIVATFÖRSÄLJNING

Överlåtes bostadsrätten privat så kan du köpa ett överlåtelseavtal i bokhandeln. Föreningen tillhandahåller inte dessa handlingar

PANTSÄTTNINGSAVGIFT

Vid pantsättning är avgiften som pantsättaren betalar 500 kr inkl moms

NYCKLAR & NYCKELBRICKOR

Utöver lägenhetsnycklar och säkerhetslås, som bostadsrättinnehavaren själv svarar för, finns det ytterligare två nycklar som ska överlämnas till ny lägenhetsinnehavare. Det är HM-nyckeln som går till källare/tvättstuga och CK-nyckeln som går till föreningens cykelförråd. Från början (1989-91) utrustades varje lägenhet med 3 lägenhetsnycklar, 1 HM-nyckel och 1 CK-nyckel.

När föreningen införde s.k. nyckelbrickor år 2004 utrustades varje lägenhet med 3 nyckelbrickor. Samtliga går till den egna trappentrén och till kvarterets gemensamma entréer på Föreningsgatan, Mjölnaregatan och Spångatan. Vid behov kan lägenhetsinnehavare kvittera ut fler nyckelbrickor till självkostnadspris. Tag kontakt med styrelsen via mail så hjälper vi er med det.

LÄGENHETSTILLSYN

Enligt beslut av föreningsstämman ska säljaren se till att lägenheten blir synad så snart som möjligt efter att överlåtelseavtal tecknats. Därefter hanterar styrelsen medlemskapet. Tillsynsrutinen har tillämpats sedan 2012-07-01. Tillsynen kostar 950kr ex moms. Bredablick kommer ta kontakt med er därför är det viktigt att vi har era kontaktuppgifter.

ÖVERLÅTELSE GENOM FASTIGHETSMÄKLARE

Överlåtes bostadsrätten genom fastighetsmäklare så tillhandahåller mäklaren normalt dessa handlingar.

BESIKTNING

Lägenheten säljs alltid i befintligt skick. Det rekommenderas att säljare/köpare för sin personliga del anlitar auktoriserad besiktningsman i samband med överlåtelse av bostadsrätt

HEMFÖRSÄKRING

Det s.k. bostadsrättstillägget som man ska ha kompletterat sin privata hemförsäkring med när man bor i bostadsrätt behövs inte i Brf Örnen. Fr.o.m. januari 2009 har bostadsrättföreningen tecknat detta bostadsrättstillägg kollektivt för samtliga lägenheter. Försäkringen är tecknad i Trygg Hansa

LÄGENHETSFÖRRÅD

Samtliga lägenheter i Brf Örnen har tillgång till ett lägenhetsförråd. Ett fåtal lägenheter har dock tillgång till två förråd. De flesta lägenhetsförråd är belägna i källarplan